Gå till sidans innehåll

Varför är det viktigt att behandla epilepsi?

Målet med behandlingen är att uppnå anfallsfrihet utan betydande biverkningar.

Epilepsi behandlas främst med långtidsverkande läkemedel som förebygger anfall. Valet av läkemedel beror på typen av epilepsi. Svår epilepsi kan också behandlas med kirurgisk behandling, neurostimulering eller kostbehandling utöver läkemedelsbehandling.

Behandlingen av epilepsi är nödvändig eftersom återkommande epileptiska anfall är förknippade med:

  • en förhöjd risk för olyckor

  • en förhöjd risk för plötslig död

  • en livsbegränsande rädsla för anfall

  • humörsvängningar och ångest

  • störningar i informationsbearbetningen

Dessa och andra symtom på sjukdomen kan minska en persons förmåga att klara av vardagliga uppgifter, som att röra på sig, uträtta ärenden och delta i samhället. Riskerna minskar när anfallen är under kontroll. På samma sätt är riskerna klart högre om det sker upprepade anfall. Att behandla epilepsi handlar inte bara om att behandla anfall. Det är också viktigt att behandla andra symtom som kan vara förknippade med epilepsi. Man måste bland annat ta hänsyn till humöret och sjukdomens inverkan på det sociala livet. Syftet är att stödja och förbättra den allmänna funktionsförmågan hos personer med epilepsi.

Uppdaterad 11.1.2022