Gå till sidans innehåll

När ska jag söka vård på grund av minnessvårigheter?

Du bör genomgå undersökningar om du är orolig över dina symtom och om de påverkar din vardag eller ditt arbete. Demenssjukdomar kan till en början visa sig på andra sätt än genom minnessymtom.

Utgångspunkten för att söka sig till minnesutredningar är ofta oro hos personen själv eller en närstående. Symtomen kan visa sig på många olika sätt i vardagen och vara mer än bara relaterade till minnet. Undersökningar bör göras, särskilt om symtomen är återkommande.

Vanliga symtom på demenssjukdom är t.ex.:

 • att glömma bort avtalade möten

 • ökad användning av hälsovårdstjänster och svårigheter att följa behandlingsanvisningar

 • förändringar i talet: t.ex. svårigheter att hitta ord eller användning av konstiga ord jämfört med tidigare

 • försämrad förmåga att resonera och lösa problem

 • förlust av sammanhang i tänkandet, t.ex. svårigheter att hantera sin ekonomi

 • föremål försvinner eller man glömmer hur de används

 • humörsvängningar, ångest och likgiltighet, tillsammans med förlust av korttidsminnet

 • personlighetsförändringar: förvirring, misstänksamhet eller rädsla

 • initiativlöshet och tillbakadragenhet i situationer kan också föregå minnessymtom

 • en akut episod av förvirring i samband med en annan sjukdom, operation eller t.ex. olycka

 • förändring av körförmågan

 • för personer i arbetsför ålder, förändringar i arbetsförmågan jämfört med tidigare prestationsförmåga

 • oproportionerligt svårt att anpassa sig till nya situationer hos människor i arbetsför ålder.

Uppdaterad 23.1.2023