Gå till sidans innehåll

Sväljsvårigheter och måltider efter en stroke

Sväljsvårigheter är vanliga i samband med en akut stroke, men lindras ofta i takt med återhämtningen.

Sväljsvårigheter, det vill säga dysfagi innebär att man har svårt att svälja mat, dryck eller saliv eller att det går långsamt. Symtom på sväljsvårigheter kan vara viktminskning, ökad slembildning och återkommande lunginflammation. 

Symtom som tyder på sväljsvårigheter är: 

  • mat, dryck eller saliv rinner från mungipan  

  • det är besvärligt att svälja  

  • mat, dryck eller saliv tenderar att lätt tränga i luftstrupen, eller i ”fel strupe”, vilket orsakar hosta, harklande i struphuvudet och/eller en vattnig röst.  

  • maten stannar kvar i munnen eller svalget efter att man svalt  

  • du måste svälja flera gånger för att rensa munnen eller svalget  

  • det går långsamt att svälja. 

Viktminskning, ökad slembildning och återkommande lunginflammationer kan bero på sväljsvårigheter. Sväljsvårigheter kan öka risken för näringsbrist och göra det svårt att genomföra en läkemedelsbehandling. 

Sväljningen kan ofta underlättas och risken för aspiration minskas genom att ändra livsmedlets konsistens till en form som är lättare och säkrare att svälja. Detta innebär vanligtvis att man förtjockar drycker och/eller finfördelar eller mosar maten. Vid modifiering av kostens konsistens bör man också ta hänsyn till att ändra läkemedlens konsistens för att matcha förändringarna i kosten och patientens förmåga att svälja. 

Uppdaterad 7.9.2023