Gå till sidans innehåll

Sociala förmåner för personer med narkolepsi

Personer med narkolepsi har rätt till olika ekonomiska eller andra fördelar som stöder arbets- och funktionsförmågan.

Varje neurologisk poliklinik har en rehabiliteringsinstruktör och/eller en socialarbetare tillgänglig som vid behov kan hjälpa till att reda ut förmånerna.

Du kan läsa om olika rättigheter och förmåner i Hälsobyns Rehabiliteringshus.

Läkemedlen mot narkolepsi är föremål för specialersättning från FPA, med vissa begränsningar. Modafinil och natriumoxybat är specialersättningsgilla med ett läkarutlåtande.

Pitolisant är grundersättningsgillt, om modafinil inte har varit tillräckligt effektivt eller är olämpligt att använda.

Det finns ingen officiell indikation för metylfenidatpreparat i behandlingen av narkolepsi, så de är inte specialersättningsgilla. Det finns dock flera generiska preparat av metylfenidat, så läkemedlet är inte särskilt dyrt. De är också grundersättningsgilla, varpå de ackumulerar den årliga självrisken, dvs. läkemedelstaket. När läkemedelstaket har uppnåtts (läkemedelstaket för 2020 var 577,66 euro), uppbärs endast en självrisk på 2,50 euro för läkemedlen.

De antidepressiva medel som används i behandlingen av kataplexi är inte heller specialersättningsgilla, men å andra sidan finns det också flera generiska preparat för dem.

Om narkolepsin har orsakats av H1N1-vaccinet, ersätter Läkemedelsskadeförsäkringspoolen de läkemedel som är avsedda för behandlingen av narkolepsi.

Med yrkesinriktad rehabilitering avses de åtgärder som främjar valet av yrke, sysselsättning, återgång till arbete eller att stanna kvar i arbetslivet trots en sjukdom. Flera olika enheter kan ansvara för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Vid narkolepsi kan den yrkesinriktade rehabiliteringen erhållas t.ex. från FPA, om man inte har någon arbetshistorik eller den är väldigt kort. Om du har varit i arbetslivet en längre tid (ca 5 år), ansvarar arbetspensionsanstalten för den yrkesinriktade rehabiliteringen.

I praktiken kan den yrkesinriktade rehabiliteringen omfatta t.ex. yrkesvägledning, arbetsprövning osv.

För en yrkesinriktad rehabilitering behövs en rehabiliteringsplan och ett läkarutlåtande. Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering på FPA:s och social- och hälsovårdsministeriets webbplats samt i Rehabiliteringshuset på följande länkar:

En person i åldern 16–67 år med narkolepsi kan få rehabiliteringspenning under rehabiliteringen. Om studierna är en del av den yrkesinriktade rehabiliteringen kan man få rehabiliteringspenning också för studietiden i stället för studiestöd.

Villkoren för handikappförmån och vårdbidrag för en som lyfter pension kan uppfyllas om sjukdomen orsakar betydande olägenhet i den personliga verksamheten eller om den orsakar behov av vägledning eller tillsyn i den dagliga verksamheten.

I alla enheter inom specialsjukvården finns en socialarbetare och en rehabiliteringsrådgivare. De kan vid behov hjälpa dig i ärenden om sociala förmåner eller rehabilitering relaterad till narkolepsi.

Uppdaterad 25.1.2024