Gå till sidans innehåll

Levnadsvanor och läkemedelsbehandling vid aneurysm i hjärnan

Konservativ behandling innebär att inga åtgärder vidtas vid den aktuella tidpunkten.

Inget enskilt läkemedel har visat sig vara till nytta för att förhindra tillväxten eller uppkomsten av ett aneurysm i hjärnan. Konservativ behandling omfattar effektiv eliminering av riskfaktorer för att aneurysmet ska brista, det vill säga rökstopp om möjligt och optimal behandling av högt blodtryck.

Till konservativ behandling hör ibland också uppföljning, där man följer upp aneurysmer vars blödningsrisk har bedömts vara lägre än riskerna som hör till behandlingen. Alla aneurysmer kräver inte aktiv bilddiagnostisk uppföljning. Om man upptäcker en tillväxttendens övervägs behandlingsalternativen på nytt tillsammans med patienten.

Uppdaterad 1.2.2021