Gå till sidans innehåll

Vad är MS?

MS är en inflammatorisk sjukdom som gör att patienten får inflammationshärdar som stör nervsystemet. Sjukdomen orsakas av en störning i kroppens immunförsvar.

Två nervbanor där den skyddande vävnaden är skadad på den ena av dem.

MS är en inflammatorisk och nedbrytande sjukdom som drabbar hjärnan och ryggmärgen. Inflammationen orsakar inflammationshärdar i vävnaden som omger nerverna (myelin). Dessa stör nervimpulserna och bildar med tiden ärrvävnad. Ärren hindrar eller bromsar nervsystemets förmåga att leda elektriska signaler mellan hjärnan och ryggmärgen samt kroppen. Nervsystemet och immunsystemet formar sig efter omständigheterna och en läkning av inflammationen syns ofta som en lindring av symtomen som MS orsakar.

Inflammationshärdarna uppstår på grund av en autoimmunreaktion

Inflammationshärdarna uppstår på grund av en felfunktion i kroppens eget försvarssystem, immunsystemet. Vanligtvis attackerar immunsystemet mikrober som tränger in i kroppen. Immunsystemets avvikande reaktion mot kroppens egen vävnad orsakar sjukdomar som kallas för autoimmuna sjukdomar. Andra kända autoimmuna sjukdomar förutom MS är till exempel typ 1-diabetes, reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och autoimmun sköldkörtelinflammation.

MS uppstår när de vita blodcellerna aktiveras och kommer genom blod-hjärnbarriären in i hjärnan och ryggmärgen. I nervsystemet tolkar de vita blodcellerna de normala strukturerna felaktigt som främmande och reagerar mot dem. Till följd av detta uppstår det inflammationshärdar som är aktiva under några veckors tid. När inflammationen läker bildas ärrvävnad som stör nervimpulserna. Grundorsaken till varför de vita blodcellerna aktiveras vid MS är okänd. Det finns än så länge ingen förebyggande eller botande behandling för autoimmuna sjukdomar, MS medräknad.

MS är en förkortning av multipel skleros.

MS-härdarna (placken) syns i magnetavbildningar (magnetresonanstomografi)

Inflammationshärdarna och ärrvävnaden syns i magnetavbildningen av hjärnan och ryggmärgen i huvudsak i den vita substansen som innehåller mycket myelin. Myelinskidan som består av fetthaltigt myelin omger nervcellerna och den förbättrar nervernas förmåga att leda elektriska signaler samt skyddar och tillför nerven näring. Inflammationshärdarna och ärrvävnaden som syns i magnetavbildningen av hjärnan och ryggmärgen kallas för MS-plack. Dessa syns vanligtvis som ovala förändringar. På grund av placken kallas MS för multipel skleros (lat. multiplex = många, sklerosis = förhårdnader).

Uppdaterad 11.3.2022