Gå till sidans innehåll

En lättare skolväg för personer med narkolepsi

Här är en lista på olika sätt, med vilka du kan försöka upprätthålla vakenheten i skolan och studierna.

För vissa elever kan det vara bra att kunna stiga upp och gå runt lite under en timme. För vissa kan det vara lättare att sitta längst fram i klassen för att följa med undervisningen. Monotona, föreläsningsliknande lektioner kan vara svårare än de som uppmuntrar till deltagande. Färgläggning, ritning, stickning eller något annat som görs för hand kan förbättra vakenheten och koncentrationen. Det är bra att komma överens om något sådant med lärarna. Om möjligt skulle det vara fördelaktigt att utarbeta skolans schema så att så många som möjligt av läsämnena hålls på förmiddagen.

En kort 10–20 minuters tupplur piggar ofta upp en person med narkolepsi mycket bra. I samband med lektionerna lönar det sig att försöka ordna ett separat lugnt utrymme där en person med narkolepsi vid behov kan ta en liten tupplur. Ibland kan en person med narkolepsi ta flera tupplurar. En liten tupplur före ett prov kan hjälpa att genomföra provet. En liten tupplur även efter skoldagen kan underlätta när det är dags för hemläxor eller hobbyer, utan att ändå störa nattsömnen.

Det kan vara svårt för en person med narkolepsi att läsa till prov kontinuerligt under en längre tid. Detta kräver att läsningen systematiskt fördelas under en längre tidsperiod. Ofta behövs också hjälp av en förälder, även om det inte nödvändigtvis är så roligt särskilt för en tonåring.

Det kan vara bra att om möjligt schemalägga proven till den tid på dagen när en person med narkolepsi är som piggast, dvs vanligtvis på förmiddagen. Det är skäl att erbjuda en längre provtid, eftersom det kan vara svårt för en person med narkolepsi att koncentrera sig och hållas pigg under en tyst provsituation. Det är bra om läraren kan observera eleven och diskret återföra eleven till arbetet om vakenheten verkar försämras.

Man kan ansöka om specialarrangemang för studentskrivningarna från Studentexamensnämnden. Det lönar sig att ta upp specialarrangemangen med rektorn i god tid. För ansöka om specialarrangemang krävs ett utlåtande från gymnasiet och ett expertutlåtande från den behandlande läkaren. Studentexamensnämnden beslutar om arrangemangen på basen av den sökandes eller hans eller hennes förmyndares ansökan.

Spänning, stress och känslomässiga upplevelser kan ibland framkalla kataplexi. Detta bör beaktas individuellt i undervisningen.

Personer med narkolepsi är ofta ganska känsliga för den tröttande effekten av kolhydrater och kraftig mat. Tröttheten kan också vara starkast efter maten, varvid det lönar sig att överväga möjligheten att ta en liten tupplur. Det har också varit möjligt för personer med narkolepsi att få sin egen mat som stödjer vakenheten.

Ett barn eller en ung person med narkolepsi känner sig efter skolarbetet ofta för trött för att orka tillbringa fritiden med andra i samma ålder. Många ungdomar är ganska ensamma och spenderar mycket tid för sig själva. Om situationen är den att personen just och just har tillräckligt med energi för att sköta skolan, men inget annat, är det värt att överväga med den behandlande läkaren om man i medicineringen har gjort allt som kan göras när det gäller att höja vakenheten.

Krafterna räcker inte alltid till för att upprätthålla hobbyer. Hobbyer spelar dock en viktig roll för att stödja tillväxt och utveckling. I bästa fall stödjer motion vakenheten och är också viktig när det gäller vikthantering. Antalet hobbyer bör dock övervägas så att de inte blir för påfrestande.

I tonåren förskjuts dygnsrytmen naturligt till lite senare, vilket sannolikt kommer att orsaka sömnbrist. Tiderna för att gå och lägga sig och vakna upp bör hållas relativt regelbundna på vardagar och helger, även om det känns svårt.

Uppdaterad 25.1.2024