Gå till sidans innehåll

Huvudvärk orsakad av hjärntumör

Huvudvärk kan vara ett symtom på en hjärntumör, men är sällan det enda symtomet.

Huvudvärk är oftast förknippad med andra symtom på hjärntumör, t.ex. störningar i tal, minne, resonemang och funktionsreglering, eller förlamningssymtom, balansförlust eller synrubbningar.

Om tumören orsakar ökat intrakraniellt tryck uppstår huvudvärken vanligtvis på morgonen innan man stiger upp och kan åtföljas av illamående och kräkningar samt synrubbningar. Smärtan förvärras under veckornas och månadernas lopp. Det är dock bara några få procent av alla vuxna patienter som har denna typ av huvudvärk vid diagnostillfället. Ibland orsakas huvudvärken av att tumören trycker direkt på smärtkänsliga vävnader.

Uppdaterad 3.8.2021