Gå till sidans innehåll

Förebyggande av hjärnskada

Den viktigaste behandlingen av hjärnskador är att förebygga dem.

Med förebyggande åtgärder kan man påverka uppkomsten av hjärnskador. Att öka medvetenheten om hjärnskador är viktigt för att man ska kunna förhålla sig realistiskt till riskfaktorerna och konsekvenserna.

Hjärnskador kan förebyggas på många olika sätt. De viktigaste förebyggande åtgärderna är inriktade på att minska på alkoholkonsumtionen, förbättra trafik- och motionssäkerheten samt minska risken för fallolyckor bland äldre människor.

Upp till hälften av alla hjärnskador inträffar under alkoholpåverkan. Alkoholkonsumtion ökar risken för olycksfall och våldsamt beteende. Även en liten mängd alkohol försämrar uppmärksamheten i trafiken. Om man till exempel använder en elsparkcykel under alkoholpåverkan och utan hjälm är risken för hjärnskador hög. Äldre människor är särskilt sårbara för alkoholens skadliga effekter och då kan till exempel risken för fallolyckor öka avsevärt.

Du kan få hjälp med att sluta dricka från till exempel följande länk:

  • Kör aldrig bil eller något annat transportmedel (såsom cykel eller elsparkcykel) om du är berusad.

  • Använd alltid en hel hjälm i rätt storlek när du cyklar, åker skidor, rider, åker skridskor och i andra situationer där du behöver den.

  • Se till att du alltid använder säkerhetsbälte när du kör bil, även under korta sträckor. En stor del av trafikolyckorna inträffar i närheten av hemmet.

  • Se till att ditt barns bilbarnstol har rätt storlek och att du använder den på rätt sätt. Det är tryggast för barn att resa i bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, men åtminstone fram till fyra års ålder. Läs mer om korrekt användning av bilbarnstolar på följande länk:

En av tre personer över 65 år och en av två personer över 80 år faller minst en gång om året. Lågt blodtryck, yrsel, åldersrelaterad sensorisk försämring och hög medicinering bidrar alla avsevärt till risken för fall. Några sätt att förebygga fallolyckor är bland annat:

  • Att upprätthålla en god muskelstyrka och allmän kondition

  • Att använda säkra skor och halkskydd, särskilt under höst och vinter

  • Att göra hemmiljön säker genom att till exempel minska på besvärliga mattor och onödiga sladdar

  • Att om nödvändigt, låta utföra förändringsarbeten i hemmet (till exempel ta bort trösklar, sätta upp säkerhetsräcken)

Läs mer om att förebygga hjärnskador hos äldre personer på följande länk:

Uppdaterad 24.1.2024