Gå till sidans innehåll

Läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom

Läkemedlen klassificeras i grupper beroende på deras verkningsmekanism.

Från dessa grupper kan man använda antingen ett läkemedel eller läkemedel från mer än en grupp samtidigt. Läkemedel ska användas regelbundet varje dag.

Man talar om avancerad Parkinsons sjukdom när medicinering som tas oralt inte i tillräcklig utsträckning korrigerar de motoriska symtomen. Djup hjärnstimulering, intravenös administrering av flytande levodopa eller en läkemedelspump för apomorfin kan då övervägas tillsammans med eller istället för medicinering som tas oralt.

MAO-B-hämmare hämmar, som namnet antyder, enzymet MAO-B, som bryter ner dopamin i hjärnan. Detta gör att effekten av dopaminet varar längre i hjärnan. Denna grupp av läkemedel omfattar selegilin och rasagilin. Dessa läkemedel används ofta i de tidiga stadierna av sjukdomen och även som tilläggsläkemedel i kombination med levodopa. MAO-B-hämmare bör tas på morgonen eftersom de kan orsaka sömnlöshet.

Dopaminagonister fungerar, såsom dopamin, i nervcellerna. Behandlingen av Parkinsons sjukdom inleds ofta med en dopaminagonist, men läkemedlet kan också användas tillsammans med levodopa. De är något mindre effektiva än levodopa. Denna grupp av läkemedel omfattar pramipexol, ropinorol och rotigotin i form av plåster. Som en biverkning av dessa läkemedel kan det uppstå impulskontrollstörningar, som kan yttra sig som ett begär att spela eller shoppa. Medicineringen kan också orsaka yrsel, illamående och blodtrycksfall. I allmänhet kan dessa nackdelar övervinnas genom att läkemedelsdosen sänks.

Levodopa-medicineringen är den mest effektiva av läkemedelsformerna. Levodopa absorberas från tunntarmens vägg såsom aminosyror (proteiner) och transporteras via blodcirkulationen till hjärnan där det omvandlas till dopamin. Proteinrika livsmedel kan fördröja upptaget av levodopa, så det är bäst att ta läkemedlet på fastande mage (30–60 minuter före måltid). Efter 5 till 10 års användning upplever många personer som använder levodopa motoriska fluktuationer och tvångsrörelser som biverkningar.

COMT-hämmare entakapon och tolkapon hämmar aktiviteten hos COMT-enzymet som bryter ner levodopa utanför hjärnan, vilket ökar mängden levodopa. Läkemedlet används vanligtvis som tilläggsläkemedel till levodopa när fluktuationer i tillståndet har börjat förekomma. Entakapon kan göra urinen brunaktig. Tolkapon är en produkt som kräver särskilt tillstånd och uppföljning av leverfunktionstester.

En betablockerare (propranolol) som är känd som ett blodtryckssänkande läkemedel kan användas för att behandla skakningar, särskilt i de tidiga stadierna. Antikolinergika (biperidin) används sällan för unga patienter för att behandla skakningar. Biverkningar av antikolinerga läkemedel är minskad salivutsöndring, urineringssvårigheter och yrsel. Det är viktigt att följa upp blodtrycket och hjärtfrekvensen när man använder en betablockerare.

Amantadin används i situationer där tvångsrörelser har utvecklats under behandling med levodopa.

Uppdaterad 2.3.2022