Gå till sidans innehåll

Ytterligare studier för påvisande av narkolepsi

Det är inte alltid enkelt att konstatera narkolepsi. Ibland kan ytterligare studier användas för att verifiera diagnosen, eller studier kan behöva upprepas.

Enkäter relaterade till narkolepsi

Det finns flera enkäter som mäter olika vakenhetsnivåer och som är ämnade för screening av narkolepsi, till exempel Epworths sömnighetsskala och Ullanlinnas narkolepsiskala.

Du hittar Epworths sömnighetsskala bland annat här:

Hjärn-ryggmärgsvätskeprov för påvisande av narkolepsi

Ibland kräver säkerställandet eller uteslutandet av en narkolepsidiagnos ett hjärn-ryggmärgsvätskeprov eller ett likvorprov för att fastställa orexinhalten. Provet tas med en tunn nål från nedre delen av ryggen där ryggmärgen inte är, så det finns ingen risk för skador på ryggmärgen under ingreppet. Provnålen är tunnare än en blodprovsnål och i ryggen är känseln inte lika ömtålig som till exempel i armbågsvecket. Efter ingreppet kan vissa, ungefär en av fem, få huvudvärk som förvärras i upprätt läge. Den slutar nästan alltid av sig själv inom några dagar.

HLA-blodprov för påvisande av narkolepsi

HLA-typen som är predisponerande för narkolepsi kan fastställas i ett blodprov. Med hjälp av undersökningen kan man främst ganska tillförlitligt utesluta narkolepsi typ 1, eftersom 98 % av dem som har typ 1 har den här HLA-typen. Fastställandet av endast HLA-typen räcker dock inte för att påvisa narkolepsi, eftersom samma HLA-typ finns hos cirka 20–25 % av finländarna.

Uppdaterad 25.1.2024