Gå till sidans innehåll

Planera behandling av aneurysm i hjärnan

En person som har diagnostiserats med ett icke-rupturerat hjärnaneurysm kan leva ett normalt liv och fortsätta med sina tidigare aktiviteter.

Den mest absoluta livsstilsförändringen är att sluta röka, vilket är väldigt viktigt för att minsk risken för blödning. Om man väljer att behandla aneurysmet minskar rökstoppet också risken för komplikationer i samband med behandlingen. Det är också viktigt att följa upp blodtrycket och vid behov behandla blodtryckssjukdomen. Överdriven alkoholkonsumtion bör undvikas.

När ett hjärnaneurysm har upptäckts hänvisas patienten ofta icke-brådskande till en neurokirurgisk poliklinik eller så konsulteras en neurokirurg på distans inom de närmaste veckorna eller månaderna. Neurokirurgen bedömer tillsammans med patienten behovet av behandling vid ett icke-rupturerat aneurysm, behandlingsalternativen och riskerna som är förknippade med behandlingen.

Alla icke-rupturerade aneurysm behandlas inte, men behandlingen riktas på patienter vars livstidsrisk för att aneurysmet ska brista bedöms vara betydligt högre än riskerna som är förknippade med behandlingen. Patientens egna beslut och önskemål respekteras. Vissa patienter vill inte ha behandling, även om den rekommenderas. Vissa patienter vill å andra sidan att aneurysmet ska behandlas, även om livstidsrisken för blödning bedöms vara låg.

Uppdaterad 1.2.2021