Gå till sidans innehåll

Andra symtom orsakade av hjärntumör

Hjärntumörer kan också yttra sig som påverkan på den psykiska prestationsförmågan, informationsbearbetningen eller som olika lokaliserade symtom.

Beroende på var hjärntumören finns kan den ge upphov till en rad olika symtom som kan vara svåra att tolka eller koppla till hjärntumören.

Symtom relaterade till den psykiska prestationsförmågan är vanliga vid hjärntumörer. I praktiken har nästan alla patienter någon grad av dessa. Dessa omfattar störningar som är relaterade till skador i regleringen av vakenhetstillståndet, förmågan att bearbeta information och styra funktioner.

Förmågan att styra funktioner och regleringen av vakenhetstillståndet använder de största neurala nätverken, så de är också mest sårbara för skador. Symtomen kan vara svåra att tolka, eftersom liknande symtom kan vara förknippade med till exempel utmattning eller depression i lindriga fall och andra hjärnsjukdomar i kraftigare fall. Dessutom har patienten själv svårt att observera och uppfatta sina symtom. Skador i systemet som reglerar vakenhetstillståndet kan bland annat förorsaka onormal trötthet och sömnstörningar och följder av dessa, såsom koncentrationssvårigheter och långsamhet.

Vid skador i systemet som bearbetar information kan det förekomma svårigheter i uppfattningsförmågan, språket eller minnet. De exekutiva funktionerna är som flygledaren och kaptenen som ser till att planet lyfter och landar på önskat sätt. Vid skador uppkommer störningar i förmågan att strukturera situationer, förstå helheter, omdömesförmågan och taktfullheten.

Patienten kan också bli långsam, känsloregleringen störd och patienten kan vara initiativlös, dålig på att rätta till misstag (till exempel man hittar yllesockor i kylen) och mycket snabbt uttröttad i komplexa situationer. När symtomen orsakas av en hjärntumör utvecklas de vanligtvis långsamt under veckor och månader, till och med år.

Tumörer under skallbenet kan orsaka lokala symtom på känselsinnet, synen, hörseln och motoriken samt i hjärnstammen. Känselbortfall kan förekomma vid tumörer i hjässloben.

En tumör i nackloben kan orsaka synfältsbortfall på motsatt sida. Hjärnstamstumörer är ofta förknippade med dubbelseende, sväljsvårigheter och svårigheter att uttala ord. En tumör i hörselnerven som kallas vestibularisschwannom orsakar hörselnedsättning och kan ge upphov till yrsel. Tumörer i skallbasen kan orsaka andra symtom i kranialnerverna. Dessa inkluderar förlust av luktsinne, dubbelseende, känselstörningar i ansiktet eller hängande ögonlock.

En hypofystumör kan orsaka tryckinducerade synfältsbortfall (trycker på synnervskorsningen, chiasmen) och huvudvärk, samt en rad olika hormonella störningar beroende på tumörens förmåga att utsöndra hormoner.

Uppdaterad 3.8.2021