Gå till sidans innehåll

Infektiösa orsaker till epilepsi

Efter bakterie-, virus-, svamp- och protozoinfektioner i hjärnan kan hjärnan skadas och patienten kan utveckla epilepsi.

Förbättrad hygien, moderna vacciner och antibiotikabehandlingar har minskat de infektiösa orsakerna till epilepsi i utvecklade länder. I utvecklingsländerna är infektioner fortfarande den vanligaste orsaken till epilepsi.

Uppdaterad 11.1.2022