Gå till sidans innehåll

Om rehabilitering vid hjärnskador

Rehabilitering är en målinriktad aktivitet, där rehabiliteringsklientens egen roll är av stor betydelse. Behovet, mängden och genomförandet av rehabilitering övervägs och planeras alltid individuellt.

De flesta hjärnskador är lindriga och man återhämtar sig vanligtvis inom några veckor eller några månader utan någon särskild rehabilitering. En liten andel av personer med lindrig hjärnskada kan behöva rehabiliteringsåtgärder i början. Vid lindriga till mer allvarliga skador spelar rehabiliteringen en viktig roll för att lindra symtomen, förbättra funktionsförmågan i vardagen och förbättra studie- och arbetsförmågan. Rehabiliteringen bygger på hjärnans formbarhet (plasticitet). Även om hjärncellerna inte förnyas i någon större utsträckning kan hjärnan bilda nya nervförbindelser.

Uppdaterad 24.1.2024