Gå till sidans innehåll

Familjeförhållandena för demenssjuk person i arbetsför ålder

Det finns information och stöd för minderåriga barn till personer med demenssjukdom. På samma sätt behövs information och kamratstöd för den insjuknades partner.

Föräldrars demenssjukdom

En förälders sjukdom påverkar alltid hela familjen. Det kan finnas barn i många åldrar i familjen, som kommer att hantera frågan på olika sätt och som måste få ärlig information om sjukdomen, i enlighet med deras utvecklingsstadium, och deras stöd och behov måste tas om hand tillsammans med patienten. En förälders sjukdom kan bland annat påverka den ungas skolgång, studier, familjens ekonomiska situation, hobbyer, och därför behövs ett multidisciplinärt samarbete även med elevvården och skolhälsovården.

Partnerns demenssjukdom

I samband med en demenssjukdom kan parförhållandet mellan den drabbade och dennes närstående, liksom deras vanor och preferenser, förändras i takt med att sjukdomen fortskrider. Det är bra att komma ihåg att båda har rätt till sexualitet och behov, men också till integritet. När sjukdomen fortskrider kan den förvandla parförhållandet till en vårdrelation. Vid behov kan du få hjälp och externt stöd, till exempel av en sexualrådgivare eller en läkare. Kamratstödsgrupper är också en bra plats att prata med andra om vardags- och relationsfrågor.

Uppdaterad 23.1.2023