Gå till sidans innehåll

Hur man använder hjärnan och dess inverkan på risken för demenssjukdom

Tyvärr finns det inget träningsprogram för hjärnan som kan förhindra insjuknande i en demenssjukdom. Nätverken i hjärnan stärks dock av att hjärnan används.

Mångsidig aktivitet under hela livet utvecklar hjärnan

En god kognitiv reserv är känd för att skydda mot demenssjukdomar. Hjärnans interna nätverk stärks och diversifieras genom regelbunden och långvarig användning. Den effektivaste tiden att bygga upp reserver och nätverk är i unga år, men det kan göras under hela livet, om än mindre effektivt som äldre.

Att använda hjärnan på ett varierat och effektivt sätt förbättrar hjärnhälsan i allmänhet. Social aktivitet, att lära sig nya saker och olika hobbyer som aktiverar hjärnan samt motion skyddar hjärnan.

Hjärngymnastik förhindrar inte demenssjukdomar

Det finns inga omfattande forskningsresultat om hur hjärngymnastik, dvs. självstyrd kognitiv träning, påverkar en vuxen persons praktiska prestationsförmåga. Det är inte heller känt att kognitiv träning som påbörjas i senare ålder har en förebyggande effekt på demenssjukdomar eller att den påverkar utvecklingen av en demenssjukdom som redan har diagnostiserats.

Hjärngymnastik kan dock vara ett roligt tidsfördriv och erbjuda erfarenheter av framgång. Spel, sudoku och annan hjärngymnastik är inte skadliga, så du kan utmana dig själv oberoende av ditt hälsotillstånd.

Uppdaterad 23.1.2023