Gå till sidans innehåll

Blodtryckets inverkan på risken för demenssjukdom

Långvarigt högt blodtryck är känt för att orsaka förändringar i hjärnans blodkärl. Vaskulära sjukdomar kan orsaka demenssjukdom.

Cerebrovaskulära förändringar, såsom åderförkalkning och förlust av vaskulär elasticitet, ökar risken för cerebrovaskulära sjukdomar, inklusive hjärninfarkter, hjärnblödningar och cerebrala småkärlssjukdomar. Forskningen har visat att det finns ett samband mellan förhöjt blodtryck i medelåldern och demenssjukdom på grund av cerebrovaskulär sjukdom. Man har också funnit ett samband mellan förhöjt blodtryck och Alzheimers sjukdom, men mekanismen är ännu inte helt klarlagd.

Behandling av blodtryck hjälper till att förebygga utvecklingen av demenssjukdomar

Det finns vissa forskningsbevis som tyder på att ett blodtryck som sänks med hjälp av läkemedel minskar risken för demenssjukdom. Den allmänna rekommendationen för blodtryck är under 135/85. Forskning pågår för att fastställa om detta också är den optimala blodtrycksgränsen för att förebygga demenssjukdom.

Det finns också undersökningar som inte har kunnat påvisa något samband mellan blodtrycksbehandling och en minskad risk för att insjukna i demenssjukdom. Detta beror förmodligen på att ett förhöjt blodtryck inte är den enda orsaken till demenssjukdom och att inte alla människor med förhöjt blodtryck löper en ökad risk. Det är troligt att åtminstone de personer som har andra riskfaktorer för kärlsjukdomar (t.ex. högt kolesterol, rökning, övervikt) också kommer att ha störst nytta av blodtryckssänkande läkemedel för att förebygga demenssjukdom. Det finns ingen känd skillnad i den förebyggande effekten mellan olika blodtryckssänkande läkemedel.

Uppdaterad 23.1.2023