Gå till sidans innehåll

Behandling av migrän

Vid ett migränanfall är det viktigt att så snart som möjligt ta en tillräcklig dos av anfallsläkemedlet. Om du ofta har migrän kommer du att behöva påbörja en förebyggande medicinering som planeras individuellt.

Tidpunkten för läkemedlet är viktig vid behandling av migränanfall

Eftersom läkemedlen är mer effektiva i de tidiga stadierna av ett anfall är det bäst att ta det antiinflammatoriska läkemedlet eller triptan i tid. Triptan ska inte tas under aurasymtom (t.ex. ett blinkande sicksack-mönster som utvidgas i synfältet) utan först när symtomet har gått om. Migränanfallet kan lindras genom att söka sig till en sval, mörk och tyst plats för att vila. Sömn får dig att må bättre.

Vilka läkemedel kan jag använda för att behandla ett migränanfall?

Migränanfall kan behandlas med receptfria antiinflammatoriska läkemedel eller paracetamol, som vid behov kan tas samtidigt. Om dessa inte hjälper kan receptbelagda målstyrda läkemedel mot migrän, dvs. triptaner vara till hjälp. Det finns sju olika typer av triptaner, varav en vanligtvis är lämplig och hjälper. Det lönar sig att testa läkemedlet tre gånger innan man kan vara säker på att just det anfallsläkemedlet inte hjälper. Behandlingen med anfallsläkemedel kan kombineras med ett receptbelagt läkemedel mot illamående (t.ex. metoklopramid), vilket kan förbättra effekten av andra läkemedel och lindra illamående.

Om migränanfallen förekommer ofta, till exempel mer än 4 gånger i månaden, kan receptbelagd migränförebyggande medicinering vara ett bra sätt att minska och lindra anfallen. Förebyggande medicinering kan också vara lämplig om migränanfallen är svåra eller långvariga, även om de inte förekommer ofta.

Kom också ihåg icke-farmakologiska behandlingsmetoder mot migrän, såsom avslappningstekniker och livsstilsförändringar.

Särskilt vid migrän med aura bör man sluta röka och undvika kombinerade p-piller eftersom de ökar risken för cirkulationsstörningar i hjärnan.

Ta anfallsläkemedlet så snart migränen börjar och i en tillräcklig dos för att undvika att huvudvärken förlängs. Smärtstillande läkemedel kan vanligtvis tas tre gånger per dygn och triptaner 1–2 gånger per dygn. Vid frekvent användning medför dock smärtstillande läkemedel och triptaner en risk för läkemedelsutlöst huvudvärk. I detta fall hjälper de smärtstillande läkemedlen bara i några timmar, varefter huvudvärken alltid börjar igen. För att undvika läkemedelsutlöst huvudvärk och även andra biverkningar rekommenderas att man använder smärtstillande läkemedel mindre än 10 dagar per månad. Det lönar sig att anteckna de dagar man använder smärtstillande läkemedel och triptan i kalendern för att kunna följa med användningen av anfallsläkemedel. Starka smärtstillande läkemedel som kodein eller tramadol bör i allmänhet inte användas för att behandla migrän, eftersom dessa lätt orsakar läkemedelsutlöst huvudvärk. Starka opiater bör aldrig användas för att behandla kronisk huvudvärk. Se mer information om läkemedelsutlöst huvudvärk.

Om egenvård inte hjälper och huvudvärken stör livet lönar det sig att upplöka läkare. Migrän diagnostiseras vanligtvis inom primärvården på grundval av symtom och en läkarundersökning, och vanligtvis behövs inga andra undersökningar.

Om migränanfallet varar i flera dagar kan hälsovårdscentralens jour ge antiinflammatoriska och illamåendedämpande läkemedel som injektion eller intravenöst. Då hjälper de snabbare och är mer effektiva.

Om migränanfall förekommer varje vecka lönar det sig att diskutera med läkaren om att påbörja migränförebyggande medicinering.

Uppdaterad 7.1.2022