Gå till sidans innehåll

Immunologiska orsaker till epilepsi

Vissa epilepsier orsakas av en förändring i hjärnan som är relaterad till en onormal funktion hos kroppens försvarssystem, det vill säga en immunologisk inflammatorisk förändring.

Sjukdomar där kroppens egen försvarsmekanism angriper sig själv brukar också kallas autoimmuna sjukdomar. Det är viktigt att identifiera dessa sjukdomar, eftersom orsaken till epilepsi då kan behandlas med specifika immunologiska läkemedel utöver epilepsiläkemedel. De olika autoimmuna encefaliter som identifierats under de senaste åren är exempel på immunologiska epilepsier.

Uppdaterad 11.1.2022