Gå till sidans innehåll

Anpassning av MS-patients arbete

För att stödja orken är det ofta möjligt att tillsammans med arbetsgivaren anpassa arbetet och arbetsutrymmen genom små förändringar.

MS kan försämra funktionsförmågan och anpassningen till sjukdomen betyder också ibland en anpassning av arbetet. Arbetsgivaren har en skyldighet att genomföra skäliga anpassningar för att den sjuka ska klara arbetet. Anpassningen görs vanligtvis genom många mindre lösningar. Tröttheten under arbetsdagen kan undvikas genom att kyla inomhustemperaturen, anpassa en rytm för arbeteoch paus samt genom att säkerställa de rätta arbetsställningarna och arbetslugn. Tillgodoseendet av hindersfria arbetsutrymmen är en viktig del av anpassningen av arbetet. Man måste dessutom komma ihåg att arbetsmotivationen och arbetsklimatet påverkar arbetsförmågan hos en MS-patient på samma sätt som även andra. En egenföretagare måste själv anpassa sin arbetsdag och arbetsplats enligt ork. Den som är egenföretagare ska skaffa åt sig själv företagshälsovård.

Uppdaterad 11.3.2022