Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling av narkolepsins dagtrötthet

Man kan ofta avsevärt förbättra vakenheten dagtid med hjälp av läkemedelsbehandling.

Att hitta rätt läkemedel kan dock ibland ta tid och klarnar ofta endast genom experiment. Patienter med narkolepsi och under läkemedelsbehandling ska övervakas av hälso- och sjukvården.

Största delen av läkemedlen som används i behandlingen av narkolepsi omfattas av FPA:s särskilda ersättning. Läs mer om ersättning av narkolepsiläkemedel:

Modafinil är ofta ett förstahandsläkemedel för behandlingen av trötthet. Det är avsett endast för narkolepsi. Dess exakta verkningsmekanism är inte känd. Läkemedlet tas vanligtvis 1–4 tabletter per dag, på morgonen och mitt på dagen. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, som ungefär var tredje patient får i de tidiga stadierna.

Metylfenidatpreparaten är läkemedel som används i behandlingen av ADHD. Deras effekt som förbättrar vakenheten baserar sig på en ökning av dopamin och noradrenalin i synapserna. Det finns lång- och kortverkande metylfenidatpreparat, varav de långverkande ofta prioriteras behandlingen av narkolepsi.

Pitolisant är ett ganska nytt läkemedel i behandlingen av narkolepsi. Dess verkningsmekanism är baserad på histaminsystemet och kan utöver tröttheten dagtid, också ha en liten effekt på kataplexin. Vid behandling av narkolepsi är pitolisant ersättningsgill av FPA.

Solriamfetol är ett annat nytt läkemedel vid behandling av narkolepsi. Det verkar genom signalsubstanserna dopamin och noradrenalin. Läkemedlet tas en gång om dagen. Det förbättrar vakenhetsnivån fram till eftermiddagen. FPA ersätter läkemedlet vid behandling av narkolepsi.

Natriumoxybat har också en effekt på trötthet dagtid. I behandlingen av trötthet dagtid används i sällsynta fall även andra läkemedel som höjer vakenheten. Man utvecklar ständigt nya läkemedelsbehandlingar som höjer vakenheten.

Uppdaterad 25.1.2024