Gå till sidans innehåll

Arbetsförmågan hos demenssjuk person i arbetsför ålder

Möjligheten att stanna kvar i arbetet beror på arbetsuppgifterna. På många arbetsplatser kan även lindriga minnesproblem göra det svårt att klara av jobbet.

En diagnostiserad demenssjukdom påverkar arbetsförmågan. Vid ett nätverksmöte diskuterar arbetstagaren, chefen och företagshälsovårdens representant möjligheten att fortsätta arbetet och anpassa arbetsuppgifterna så att de passar arbetstagarens arbetsförmåga. Eftersom demenssjukdomar är progressiva sjukdomar är det nödvändigt att kontrollera arbetsförmågan tillräckligt ofta. Arbetsuppgifterna och arbetstiden kan omorganiseras och olika hjälpmedel kan användas för att stödja minnet.

Avsnittet Hjärnan och funktionsförmågan i Hjärnhuset ger allmän vägledning om hur man bedömer symtom på minne, koncentration och uppmärksamhet och hur man kan minska den skada de orsakar i ens liv.

Uppdaterad 23.1.2023