Gå till sidans innehåll

Förstahandsläkemedel vid långvarigt epilepsianfall

Om personen har en benägenhet för långvariga epileptiska anfall (som varar mer än 5 minuter) kan din läkare ordinera ett förstahandsläkemedel för sådana anfall.

De allra flesta (90 procent) epileptiska krampanfall går över spontant inom 1 till 4 minuter. De kräver inga särskilda åtgärder eller specifik läkemedelsbehandling i händelse av ett anfall. Behandlingen av epilepsi är långvarig läkemedelsbehandling som förebygger anfall och som effektiveras om personen får anfall trots medicinering.

Ett epileptiskt anfall är långvarigt när anfallet pågår i mer än 5 minuter utan avbrott eller när anfallen återkommer utan att personen hinner återhämta sig mellan anfallen. Om personen är benägen att få sådana anfall kan en flytande diazepam rektallösning eller en midazolamlösning som appliceras på slemhinnan i kinden användas som förstahandsläkemedel.

Förstahandsläkemedlet ordineras av den behandlande läkaren, som tillsammans med sjukskötaren instruerar de personer som administrerar läkemedlet om dess korrekta användning. Förstahandsläkemedel ges alltid av en annan person, en familjemedlem eller till exempel en anställd på ett vårdhem. Hen måste behärska tekniken för att administrera läkemedlet och veta när personens anfall är exceptionellt långvarigt eller riskerar att förnyas och kräver administrering av förstahandsläkemedlet.

Om anfallet kvarstår trots förstahandsläkemedlet, ring 112 och se till att personen får sjukhusvård. Om personen har haft en god vårdbalans eller inte har haft några anfall ordineras inget förstahandsläkemedel. Om du plötsligt får ett anfall i en sådan situation är det bra att söka vård istället, och samtidigt få anvisningar om eventuella förändringar som behövs i din långvariga medicinering.

Uppdaterad 11.1.2022