Gå till sidans innehåll

De vanligaste symtomen efter sinustrombos

Det kan finnas restsymtom efter sinustrombos. Antalet symtom är störst i början. Restsymtomen tyder vanligtvis inte på en ny skada.

De flesta människor får neurologiska restsymtom endast i början av återhämtningen, men återhämtningen är individuell och varierar kraftigt beroende på var sinustrombosen uppkom, dess storlek och i vilken omfattning hjärnvävnaden har skadats av sinustrombosen. Om neurologiska restsymtom kvarstår utarbetas ett individuellt rehabiliteringsprogram för dig och du erbjuds antingen dagrehabilitering eller boenderehabilitering. 

Huvudvärk är det vanligaste besväret efter sinustrombos. Trötthet och stress kan förvärra huvudvärken, men det kan hjälpa att sova, vila och ta pauser. Huvudvärken försvinner vanligtvis av sig själv några dagar eller veckor efter insjuknandet. Om huvudvärken inte blir bättre eller blir värre bör du boka tid hos en läkare. Om huvudvärken blir kronisk är den vanligtvis inte lika kraftig som den var i början av insjuknandet.

Epileptiska anfall uppträder vanligtvis bara i de tidiga stadierna av sinustrombos, men ungefär en av tio utvecklar epilepsi. 

Sinustrombos kan orsaka tillfällig klumpighet, som att man stöter emot möbler och tappar tallrikar. Hjärnan styr hela kroppen och bearbetar signaler som kommer från ögonen, öronen och andra sinnen och skickar kommandon till musklerna. Efter sinustrombos är det värt att ta sig tid att göra saker och reda ut saker.

Sinustrombos kan orsaka övergående svårigheter att fokusera blicken och överkänslighet mot starkt ljus. Användning av solglasögon kan vara till hjälp vid klart väder och även inomhus. Om din syn blir sämre eller suddig, kontakta din läkare. 

I början kan även en liten ansträngning kännas mycket tung och sömnbehovet ökar. Under de första veckorna är det bra att gå och lägga sig, även mitt på dagen. Om dina trötthetssymtom kvarstår bör du ta pauser under dagen. Vid behov kan en ergoterapeut hjälpa dig med ditt dagliga schema och din energiförbrukning. 

Koncentrationssvårigheter är mer uttalade när man är trött, så nedsatt koncentrationsförmåga är normalt efter sinustrombos. Även att läsa en tidning kan kännas utmanande, så det är bäst att läsa i små etapper och ta pauser. Det är också bra att ta pauser från alla andra aktiviteter som kräver koncentration. Det lönar sig att göra saker som kräver precision när din energinivå är hög. 

Att följa diskussioner och anvisningar kan orsaka problem och det kan ta längre tid att utföra uppgifter. Du bör avsätta extra tid för att utföra uppgifter och undvika situationer som sätter dig under press. 

Det kan vara svårare än tidigare att komma ihåg möten och uppgifter. Det lönar sig att använda en kalender. Viktiga möten och diskussioner bör spelas in så att du vid behov kan lyssna på dem senare. Du bör tala om för din samtalspartner i förväg om du spelar in. Du bör också ta med dig någon närstående till viktiga möten. 

Obehagliga situationer kan kännas mer irriterande än tidigare. Detta kan orsaka olägenheter både för dig själv och dina närstående. Hjärnan är också centrum för kontroll och reglering av känslor, så när detta centrum är stört blir det svårare att kontrollera känslorna. Det finns olika sätt att hantera irritabilitet: vissa tycker att det är bra att lämna rummet eller den irriterande situationen, andra kanske kan ta en kort promenad eller cykla, om tröttheten tillåter det. Irritabiliteten förvärras när du är trött, så vila och olika avslappningsövningar kan hjälpa dig att må bättre.

Det är lätt att blunda om man inte vill se något. Att stänga öronen är mycket svårare. Normalt filtrerar hjärnan bort ljud i omgivningen och du kanske inte ens lägger märke till störande ljud från omgivningen. Det är möjligt att ljuden tillfälligt kan bli mer störande efter en sinustrombos. Du bör berätta för din familj och dina vänner om detta och be dem att ta hänsyn till detta. Hörlurar eller öronproppar kan också hjälpa till att dämpa ljud från omgivningen.

Uppdaterad 11.9.2023