Gå till sidans innehåll

Riskfaktorer för hjärninfarkt hos personer i arbetsför ålder

Hos unga människor ökar risken för hjärninfarkt på grund av medfödda anatomiska avvikelser, migrän, p-piller, graviditet och rusmedel. De traditionella riskfaktorerna ökar också risken för insjuknande bland personer i arbetsför ålder.

Risken att drabbas av en hjärninfarkt ökar med åldern. Hjärninfarkt är ofta resultatet av interaktionen av många riskfaktorer under flera år eller årtionden. Många riskfaktorer kan påverkas av egna levnadsvanor och val. 

Traditionella riskfaktorer för hjärninfarkt 

Även hos personer under 50 år finns det välkända utlösande riskfaktorer för hjärninfarkt: 

 • för lite motion  

 • riklig alkoholkonsumtion  

 • bukfetma  

 • rökning  

 • ogynnsamma kolesterolvärden i blodet  

 • diabetes  

 • förmaksflimmer  

 • högt blodtryck  

 • ärftliga faktorer  

 • åderförkalkning  

 • depression, psykisk belastning  

 • eventuellt även sömnapné. 

Andra riskfaktorer för hjärninfarkt hos unga människor 

Utöver ovanstående finns det riskfaktorer, vars samband med en genomgången hjärninfarkt trots omfattande undersökningar fortfarande kan förbli oklara. Dessa riskfaktorer förklarar inte ensamma insjuknandet i hjärninfarkt, utan fungerar som bidragande faktorer. Undersökningsdata kan därför fortfarande vara ofullständiga eller motsägelsefulla mellan olika undersökningar. 

Exempel på sådana riskfaktorer inkluderar: 

 • medfödda anatomiska avvikelser i hjärtat (till exempel öppet förmaksseptum)  

 • migrän med aura  

 • för lite motion  

 • ensidig kost  

 • överdriven användning av alkohol  

 • olagliga rusmedel (bland annat cannabis, amfetamin, heroin och andra opiatrelaterade droger)  

 • nyliga infektioner  

 • akut stress i olika livssituationer. 

Dessutom är det känt att användningen av p-piller hos unga kvinnor, graviditet och barnsängstiden ökar risken för stroke, särskilt i kombination med andra riskfaktorer såsom rökning. Hormonbehandling är också en riskfaktor. Vissa genetiska avvikelser hör också till denna grupp. 

Uppdaterad 25.9.2023