Gå till sidans innehåll

När har en person epilepsi?

Epilepsi diagnostiseras när en person har en onormal tendens att få upprepade epileptiska anfall utan några utlösande faktorer. I sådana fall kräver epilepsi långvarig behandling med anfallsförebyggande läkemedel.

Beroende på undersökningsresultaten kan man efter ett enstaka anfall vänta och se om anfallen upprepas. Om de upprepas diagnostiseras epilepsi och medicinering påbörjas när man har haft två eller fler anfall. Efter det första anfallet diagnostiseras epilepsi om undersökningarna visar en bakomliggande sjukdom som utsätter för epilepsi, ett avvikande EEG eller epilepsisyndrom och om det finns en tydlig risk för återfall.

Epilepsierna bildar en stor grupp av hjärnsjukdomar vars orsaker, debutålder, associerade symtom, exakta behandling och prognos varierar. Utöver anfall kan neurologiska problem, problem med den psykiska och sociala funktionsförmågan samt problem med bearbetning av information höra samman med epilepsi. För de allra flesta patienter hålls epilepsin under kontroll med en bra behandling. Men för vissa patienter har epilepsi fortfarande en betydande skadlig inverkan livet, trots nuvarande behandling.

Uppdaterad 11.1.2022