Siirry sivun sisältöön

Milloin henkilöllä on epilepsia?

Epilepsia todetaan, kun ihmisellä on poikkeava taipumus saada toistuvasti epileptisiä kohtauksia ilman altistavia tekijöitä. Tällöin epilepsia vaatii pitkäaikaista kohtauksia estävää lääkehoitoa.

Tutkimustuloksista riippuen yksittäisen kohtauksen jälkeen voidaan vielä jäädä seuraamaan, toistuuko kohtaus. Tällöin epilepsiadiagnoosi tehdään ja lääkitys aloitetaan vasta kun kohtauksia on ollut kaksi tai useampia. Ensimmäisen kohtauksen jälkeen epilepsia diagnosoidaan, jos tutkimuksissa löytyy epilepsialle altistava taustasairaus, poikkeava EEG tai epilepsiaoireyhtymä ja kohtausten uusiutumisriski on selvä.

Epilepsiat muodostavat laajan joukon aivosairauksia, joiden syyt, alkamisikä, liitännäisoireet, tarkka hoito ja ennuste vaihtelevat. Epilepsiaan voi kohtausten lisäksi liittyä neurologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintakyvyn sekä tiedonkäsittelytoimintojen ongelmia. Valtaosalla potilaista epilepsia on hoidolla hyvin hallittavissa. Joidenkin potilaiden elämää epilepsia kuitenkin haittaa merkittävästi nykyhoidosta huolimatta.

Päivitetty 11.1.2022