Gå till sidans innehåll

Begränsningar efter en stroke

Efter en stroke måste begränsningar införas för att förhindra nya stroke och för att skydda strokepatienten och medtrafikanterna

Under några veckor efter en stroke rekommenderas begränsningar av ansträngning och tung fysisk aktivitet. Samma rekommendationer gäller också efter en asymtomatisk övergående cirkulationsstörning i hjärnan (TIA).  

Lagstiftningen fastställer begränsningar för att röra sig i trafiken. 

Körförbud råder alltid under minst en månad efter en TIA. 

Efter en hjärninfarkt eller hjärnblödning är körförbudet vanligtvis 3–6 månader, beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Körförbudet kan vara permanent om stroken har varit allvarlig eller åtföljs av betydande svårigheter med informationsbearbetning, såsom neglekt, omfattande synfältsbortfall, långsamhet och/eller svårigheter att reglera uppmärksamheten. 

Innan man får körtillstånd krävs ofta en neuropsykologisk bedömning, synfältsundersökning och/eller ett körprov. Enligt lagen är läkaren skyldig att informera polisen om permanenta eller tillfälliga körförbud som varar längre än sex månader. När ett tillfälligt körförbud på mer än sex månader har löpt ut meddelar läkaren polisen att körtillståndet har återinförts. 

Kriterierna för yrkes- och lastbilskörtillstånd är strängare än kriterierna för körtillstånd för personbil.

Flygning rekommenderas inte under två veckor efter en lindrig stroke. Om stroken har varit allvarlig rekommenderas inte flygning på fyra veckor. Ibland tar återhämtningen flera månader. Den behandlande läkaren kan skriva ett intyg för avbokning av resan. 

Bastubad rekommenderas inte under två veckor efter en stroke. Om ditt blodtryck inte är under kontroll bör du undvika hårt bastubadande. När det gäller ansträngningsnivå motsvarar bastubadande promenader.

Tungt fysiskt arbete, kraftig ansträngning och sex rekommenderas inte två veckor efter en stroke, även om symtomen har försvunnit. Efter en hjärnblödning bör du undvika ansträngning under en längre period, minst 2–3 månader. 

Uppdaterad 6.9.2023