Gå till sidans innehåll

Infusionsbehandling med levodopa vid Parkinsons sjukdom

Om tablettmedicineringen inte tillräckligt korrigerar rörelsesymtomen övervägs en djup hjärnstimulering (DBS) eller intravenös levodopa (levodopa-infusion) vid sidan av medicineringen.

Infusionsbehandling med levodopa innebär att det läkemedel som oftast används vid Parkinsons sjukdom, levodopa, administreras direkt in i tarmarna. Fördelen med denna behandlingsform är den kontinuerliga administreringen av det flytande läkemedlet, vilket förhindrar besvärliga fluktuationer i tillståndet och förvärring av symtomen. Läkemedlet administreras enligt ett individuellt program från en bärbar pump via en slang genom en öppning i huden på buken och in i tarmarna.

Om du har Parkinsons sjukdom och har nytta av medicinering med levodopa kan en levodopa-infusion vara rätt behandling för dig. Behandlingen rekommenderas inte om tidigare svår demens eller psykiatrisk sjukdom (t.ex. psykos) konstaterats, eller om magstomi (PEG-slangen) inte kan sättas in på grund av en strukturell avvikelse i bukområdet. Behandlingen rekommenderas inte heller om Parkinson plus-syndrom misstänks vara orsaken till symtomen.

Om de motoriska symtomen på Parkinsons sjukdom gör det dagliga livet svårt och den bästa tablettmedicineringen inte längre ger tillfredsställande respons för att förbättra funktionsförmågan

Om du har svåra motoriska fluktuationer (OFF-faser) eller ofrivilliga tvångsrörelser (dyskinesier)

Levodopa-infusion kan säkerställa en mer konstant levodopakoncentration jämfört med tablettmedicinering och därmed minska motoriska fluktuationer. Infusionen minskar också OFF-tiden.

  • Du måste bära med dig en kassett som läkemedlet doseras från

  • PEG-slangens ände kan glida ut ur tunntarmen, vilket minskar läkemedlets effektivitet

  • PEG-slangens ände kan bli blockerad

  • Det kan uppkomma en funktionsstörning i pumpen

  • Stomin kan bli inflammerad.

I dessa fall kan du kontakta den neurologiska enhet som vårdar dig.

Under infusionsbehandlingen kan vikten minska, så det är viktigt att följa upp vikten. En sällsynt biverkning är att behandlingen kan skada det perifera nervsystemet, så det är viktigt att du berättar för din läkare om du får nya domningar eller stickningar i armar och ben.

Uppdaterad 2.3.2022