Gå till sidans innehåll

Läkemedelsfri behandling av beteendemässiga symtom hos demenssjuk person

Den primära behandlingen av beteendemässiga symtom är alltid läkemedelsfri. Beteendemässiga symtom inkluderar depression, ångest, apati och sömnstörningar.

De beteendemässiga symtom som förknippas med demenssjukdomar är ofta övergående, så det är värt att övervaka om symtomen försvinner eller blir mindre störande eller skadliga med tiden. Vanliga avslappningsmetoder som t.ex. motion, en varm dusch, lugnande musik, läsning eller att lyssna på musik, handarbete eller pyssel kan lindra symtomen. Närstående och hemvårds- eller dagvårdspersonalen kan hjälpa till att avleda uppmärksamheten från plågsamma tankar eller tvångsbeteenden. En kartläggning av beteendemässiga symtom med olika frågeformulär och indikatorer kan vara användbart för att identifiera lämpliga läkemedelsfria behandlingsformer och bedöma deras effektivitet.

Läkemedelsfria behandlingsformer som har visat sig fungera bra inkluderar

 • handledning av en närstående/anhörig

 • utbildning av vårdpersonal

 • en lämplig kommunikationsstil, t.ex. lugnande tal, lätt och lugnande eller uppmuntrande beröring

 • organisering av miljön, begränsning av antalet extra möbler och föremål, lugn och bullerfri omgivning och beaktande av belysningen

 • en säker dygnsrytm och regelbunden måltidsrytm, eftersom långa pauser mellan måltiderna eller om man glömmer att dricka kan göra att man känner sig trött eller irriterad

 • uppdelning av uppgifter i mindre delar och att göra dem rytmiska, t.ex. genom att sjunga, namnge viktiga föremål eller använda berörings- och ljudsignaler

 • anskaffning av hörapparater för att höra normala ljud tydligare, lyssna på musik (för att dämpa hörselvillor)

 • begränsning av avlägsnande genom rumsliga arrangemang (vandring)

 • justering av ljuset och temperaturen i sovrummet, en säng av god kvalitet, undvikande av tupplurar och tajmning av intaget av mat och dryck (kaffe), ett tillräckligt kvällsmål och vid behov ett nattmål för att lugna ner sig före läggdags och för att inte vaka på natten

 • lugn förberedelse inför att lämna hemmet med välbekanta rutiner

 • identifiering och förutseende av orsaker till aggression, såsom smärta eller rädsla, skapande av en lugn miljö och avlägsnande av farliga föremål från synfältet för att undvika aggressivt beteende och farliga situationer

 • erkännande av känslor, förnimmelser och upplevelser, interaktion på ett konfidentiellt och intresserat sätt, gemensam verbalisering av känslor och aktiviteter

En läkemedelsfri behandling kan också organiseras som en gruppaktivitet, vilket ger en möjlighet till kamratstöd. Studier har visat att musikterapi, minnesterapi och olika typer av fysisk aktivitet och hantverksgrupper kan vara till nytta.

Uppdaterad 23.1.2023