Gå till sidans innehåll

Körhälsa för personer med epilepsi

För många människor är körförbudet en av de mest livsomvälvande aspekterna av en epilepsidiagnos. Dess längd beror på risken för återfall och fordonskategorin.

Ett körförbud gör vardagen svårare – hur ska man ta sig till jobbet, affären, stugan, hobbyn? Många tycker att det är orimligt att inte få köra bil trots att man alltid har varit en bra och förutseende förare. Om körförbudet är längre än sex månader kommer förbudet att anmälas och körkortet måste överlämnas till polisen.

Med körförbudet har lagstiftningen velat skydda förarens och andra trafikanters säkerhet. Ett epileptiskt anfall bakom ratten kan få ödesdigra konsekvenser. Anfallen börjar så snabbt och oväntat att inte ens en erfaren förare kan styra bilen till sidan av vägen.

Längden på körförbudet återspeglar informationen om risken för återkommande epileptiska anfall. Efter en epilepsidiagnos krävs att en personbilsförare är anfallsfri ett år, eftersom sannolikheten för att ett anfall ska återkomma efter ett anfallsfritt år är låg. Efter ett enstaka epileptiskt anfall räcker det med tre månaders körförbud om undersökningarna inte visar att det finns någon risk för återfall. I ett sådant fall är en tre månaders uppföljning tillräcklig för att visa om anfallen tenderar att återkomma.

Uppdaterad 11.1.2022