Gå till sidans innehåll

Epilepsiläkemedels inverkan på förmågan att bearbeta information

Epilepsiläkemedel kan inverka på förmågan att bearbeta information, särskilt i precisionsarbete som kräver koncentration och uppmärksamhet, och snabbhet.

Läkemedelsbehandlingens biverkningar är mer uttalade när man påbörjar medicineringen och vid svår epilepsi när man använder höga doser och kombinationsmedicinering. Hur man upplever biverkningarna av läkemedlen är dock individuellt och med tiden sker också en åtminstone delvis anpassning till biverkningarna. I synnerhet kan läkemedelsrelaterad trötthet försvåra mer komplex informationsbearbetning, såsom långvarig koncentration, problemlösning och minnesförmåga.

Uppdaterad 11.1.2022