Gå till sidans innehåll

Ersättning för epilepsiläkemedel

Specialersättning för epilepsiläkemedel kan fås från FPA med ett B-utlåtande från din läkare.

De vanligaste epilepsiläkemedlen är så kallade 100 procent specialersättningsgilla läkemedel. När du köper dem betalar du endast den läkemedelsspecifika självriskandelen. För att få specialersättning behöver du ett B-intyg från den behandlande läkaren. Intyget skickas till FPA för behandling. Du får ett nytt FPA-kort med uppgifter om din rätt till specialersättning.

I början av varje kalenderår måste patienten själv betala 50 euro för receptbelagda läkemedel innan FPA ersätter läkemedelskostnaderna. Efter att ha betalat den första avgiften kostar ett 100 procent specialersättningsgillt läkemedel 4,50 euro. Personer under 18 år behöver inte betala initialsjälvrisken. Om läkemedlet ännu inte omfattas av specialersättning, ersätter FPA 40 procent av grundersättningen för godkända läkemedel. För vissa nyare läkemedel krävs ett B-utlåtande även för grundersättning. När patientens självrisk (inklusive initialsjälvrisken) för grundersättningsgilla läkemedel överstiger den årliga självrisken (592,16 euro 2022), är självrisken per läkemedel 2,50 euro under resten av året.

Uppdaterad 11.1.2022