Gå till sidans innehåll

Bedömning av funktionsförmågan hos person med epilepsi

Diagnosen epilepsi omfattar också en kartläggning av funktionsförmågan, som beskriver personens funktionsförmåga och de olägenheter som epilepsin förorsakar i dagliga aktiviteter.

Kartläggningen av funktionsförmågan stöder utvecklingen av en service- och rehabiliteringsplan för en patient vars svåra epilepsi avsevärt försämrar funktionsförmågan och förmågan att klara av vardagen. För personer i arbetsför ålder följs bedömningen av funktionsförmågan av ett yttrande om arbetsförmågan och eventuella åtgärder för yrkesinriktad rehabilitering samt körförbudets längd.

Uppdaterad 11.1.2022