Gå till sidans innehåll

Andra riskfaktorer för stroke

Långvarig psykisk stress, depression, sömnapné, migrän med aura och tandinfektioner ökar risken för stroke, även om deras inverkan inte är särskilt stor.

Långvarig psykisk stress och arbetsrelaterad stress ökar risken för hjärninfarkt något. Depression är också en riskfaktor för stroke.

Snarkning och sömnapné är förknippat med en ökad risk för hjärninfarkt. Risken är 1–3 gånger större än hos personer som inte snarkar.

Migrän med aura ökar risken för hjärninfarkt, särskilt hos unga kvinnor. Andra riskfaktorer med tanke på blodkärlen, såsom övervikt, p-piller och rökning ökar risken.

Plötsliga och långvariga inflammationer ökar risken också för stroke. I synnerhet ökar tandlossningssjukdom (parodontit) risken för hjärninfarkt. Vid parodontit förändras bakteriefloran i munnen och det bildas fördjupade fickor i tandköttet, som vid inflammation blöder. Det gör det lättare för bakterier som lever i munnen att ta sig in i blodcirkulationen och orsaka inflammationer på andra ställen i kroppen. Efter en stroke bör man upprätthålla en god munhygien och besöka tandläkaren regelbundet.

Vissa operationer och ingrepp medför en risk för en stroke. Dessa omfattar de flesta hjärnoperationer, karotisendarterektomi, bypass- och klaffoperationer samt kontrastmedelsundersökning av kranskärlen.

Uppdaterad 1.9.2023