Gå till sidans innehåll

Trötthet och svårigheter att bearbeta information efter en stroke

Förändringar i informationsbearbetningen i samband med stroke är mest uttalade omedelbart efter insjuknandet och minskar vanligtvis i takt med återhämtningen.

Hjärnan ansvarar för människans informationsbearbetning. Förändringarna i informationsbearbetningen varierar beroende på i vilken del av hjärnan som cirkulationsstörningen har uppstått och hur omfattande skadan som den har förorsakat är. Individuella faktorer såsom ålder, utbildningsbakgrund, livshistoria och det karakteristiska sättet att reagera påverkar också hur symtomen uppkommer.

Återhämtningen går snabbast i början av insjuknandet, under de 3–6 första månaderna, men funktionsförmågan återhämtar sig även efter denna period. För att få påbörja neuropsykologisk rehabilitering måste en neuropsykolog genomföra en undersökning och ge en rehabiliteringsrekommendation. Rehabiliteringens mål och metoder bestäms utifrån rehabiliteringsklientens ålder och livssituation, sjukdom och de neuropsykologiska symtomens art och svårighetsgrad. 

Neuropsykologisk rehabilitering innebär vanligtvis en hel del diskussioner och övningar som inriktar sig på neuropsykologiska symtom. I rehabilitering kan du lära dig hur du använder ersättande handlingssätt (till exempel minnesstrategier) och hjälpmedel samt hur du identifierar dina egna styrkor. Mer information om neuropsykologisk rehabilitering hittar du här. 

Vad ska jag göra under sjukledigheten? 

 • Återgå till normala vardagsaktiviteter och social interaktion enligt hur du orkar  

 • Bekanta och meningsfulla fritidsaktiviteter  

 • Utomhusaktiviteter och motion (enligt begränsningarna som läkaren angett)  

 • Läs och kom ihåg vad du har läst  

 • Korsord, sudoku  

 • Brädspel, kortspel och pussel  

 • Datorspel och mobila spelapplikationer (som alla involverar att man behöver komma på något, observation och problemlösning)  

 • Hantverk  

 • Lyssna på musik 

I början av insjuknandet förekommer ofta följande allmänna symtom: 

 • vanliga vardagssysslor kan kännas mer betungande  

 • ditt sömnbehov kan vara större än tidigare

 • Läs mer om hjärnan och trötthet:

 • ”man är inte så skärpt"  

 • det kan kännas att man fattar saker långsammare, särskilt mer komplexa saker 

 • svårt att koncentrera sig på en sak under en längre tid, till exempel på att läsa  

 • man kan vara lättdistraherad, till exempel när telefonen ringer kan du glömma vad du höll på med  

 • Läs mer om koncentration och uppmärksamhetssvårigheter:

 • det känns att man ibland fungerar ologiskt 

 • initiativförmågan kan vara nedsatt, du kan känna dig kraftlös 

 • Läs mer om svårigheter med de exekutiva funktionerna:

 • känslan av att man måste kontrollera saker och ting  

 • man kommer ihåg saker långsammare  

 • det tar längre tid att anta nya saker  

 • Läs mer om minnessvårigheter:

Uppdaterad 17.3.2023