Gå till sidans innehåll

Svårigheter när det gäller medvetenhet om symtom

Bristande medvetenhet om symtom kan uppstå vid en rad olika hjärnsjukdomar och hjärnskador. Personen kan vara medveten om vissa svårigheter men omedveten om andra symtom.

Ett problem med bristande medvetenhet om symtom kan vara kopplat till förlamning av lemmar och lindrigare motoriska svårigheter, förändringar i sensoriska och perceptuella funktioner eller hjärnans försämrade förmåga till informationsbearbetning. Vanligtvis är det lättare att känna igen mer uppenbara och konkreta symtom, såsom förlamning. Personer med en sjukdom eller skada har ofta svårare att uppfatta förändringar i ”osynliga” informationsbearbetningsfunktioner, såsom minne eller perception.

Vid lindriga förändringar i funktionsförmågan orsakar problem med bristande medvetenhet om symtom ingen betydande skada och de kan förbli oupptäckta eller förväxlas med psykologiska skyddsreaktioner. I synnerhet en tidigare självständig och kapabel person kan bagatellisera sjukdomen och dess konsekvenser utan att det är fråga om ett stort problem med bristande medvetenhet om symtom.

Svårighetsgraden varierar

Bristande medvetenhet om symtom varierar från milt bagatelliserande av symtomen till total förnekelse av sjukdomen. Vid svåra störningar märker personen inte av några förändringar alls i sin funktionsförmåga. Hen kan känna sig helt normal, även om till exempel förlamning gör det omöjligt att röra på sig. Hen kan bagatellisera sina symtom och försöka röra på sig även om risken för att falla är uppenbar.

Personen kan också försöka förklara sina svårigheter med yttre faktorer som inte har med sjukdomen att göra. Hen kan t.ex. förklara neglect-symtomet med att glasögonen är gamla eller minnesstörningen med normalt åldrande.

I lindrigare fall kan en person med bristande medvetenhet om sina symtom vara medveten om vissa av de problem som sjukdomen orsakar, men inte förstå betydelsen av dem. Personen kan till exempel beskriva att minnet blivit sämre men antingen inte inse hur allvarligt problemet är eller inte kunna bedöma dess betydelse för vardagliga aktiviteter eller hens arbete.

Uppdaterad 12.3.2021