Gå till sidans innehåll

Storkärlsdemens

En blockering i en hjärnartär orsakar en infarkt och en funktionsnedsättning i hjärnan. Med tiden kan det inträffa flera infarkter. Infarkterna kan vara förknippade med minnessymtom.

Infarkter som orsakas av cerebrala storkärlssjukdomar kan leda till en komplex uppsättning symtom, inklusive förlamning, talstörningar eller brister i synfältet och betydande kognitiva symtom, dvs. symtom som är relaterade till hjärnans informationsbearbetning. När en infarkt åtföljs av betydande kognitiva symtom kallas detta storkärlsdemens. Ibland kan till och med en enda liten hjärninfarkt skada en del av hjärnan som är så viktig för minnet att det orsakar demenssjukdom.

Vid dessa demenssjukdomar beror symtomen på var hjärninfarkten sitter och på den övriga sjukdomsbelastningen, t.ex. eventuella cerebrala småkärlssjukdomar. Prognosen beror framför allt på hur väl nya hjärninfarkter kan förebyggas.

Behandling av blodkärlsrelaterad demens

Vid behandling av blodkärlsrelaterad demens är det viktigt att bromsa sjukdomsförloppet genom god hantering av riskfaktorer och förebygga blodpropp.

Det viktigaste i hanteringen av riskfaktorerna är

  • rökfrihet

  • minskad alkoholkonsumtion

  • sänkning av förhöjt blodtryck och kolesterolvärde till normala nivåer

  • identifiering och effektiv behandling av eventuell diabetes

  • regelbunden motion och fysisk aktivitet

Enligt den behandlande läkarens bedömning kan acetylkolinesterashämmare och memantin användas som läkemedelsbehandling vid demenssjukdom för att förbättra hjärnans förmåga att bearbeta information. En god vård av patienter omfattar även behandling av beteendemässiga symtom, god allmänvård, rehabiliterande vård, adekvat stöd och service samt säkerställande av patienternas rättigheter och förmåner. Läkemedelsbehandlingen av demenssjukdomar inleds vanligtvis på en minnespoliklinik, varifrån uppföljningen senare överförs till primärvården.

Progressiva demenssjukdomar försämrar patientens körförmåga. Till god vård hör också att ta hänsyn till patienternas och medtrafikanternas trafiksäkerhet. Därför utvärderas körförmågan regelbundet som en del av uppföljningen av sjukdomen.

Mer information om behandling och uppföljning av demenssjukdomar finns i avsnittet ”Behandling av demenssjukdomar” på denna webbplats.

Uppdaterad 23.1.2023