Gå till sidans innehåll

Begäran om omprövning av vård och service vid demenssjukdom

Ofta kan konflikter och missförstånd lösas genom diskussion. Patient- och socialombudsmän hjälper till att klargöra frågor.

Om du är missnöjd med den service och vård du har fått eller anser att dina rättigheter har kränkts ska du först kontakta den person vars tjänster du är missnöjd med.

Patient- och socialombudsmän

Varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, t.ex. hälsocentraler, centralsjukhus, privata hälsostationer och inrättningar som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster, måste ha en patientombudsman. Patientombudsmannen ger information och råd om patienters rättigheter och ställning, samt råd och hjälp vid anmärkningar. Kontaktuppgifterna till patientombudsmannen fås från hälso- och sjukvårdensenheten.

Kommunen måste utse en socialombudsman. Socialombudsmannen kan vara gemensam för två eller flera kommuner. Socialombudsmannen betjänar både offentliga och privata socialvårdsklienter. Kontaktuppgifterna till socialombudsmannen finns i den enhet som tillhandahåller socialvårdstjänster.

Anmärkning

Om du är missnöjd med de tjänster som du eller en närstående får, kan du lämna in en anmärkning om tjänsterna till enhetschefen eller till den kommunala tjänsteman som ansvarar för tjänsterna. Patient- och socialombudsmannen handleder dig och hjälper dig att framställa anmärkningen.

Begäran om omprövning av servicebeslut

Om du är missnöjd med de sociala tjänster du har beviljats, till exempel ett negativt beslut om att bevilja dig tjänster, kan du lämna in en begäran om omprövning av beslutet. Tjänstemannens beslut åtföljs av anvisningar för omprövning, som innehåller information om var och när en begäran om omprövning ska lämnas in.

Uppdaterad 23.1.2023