Gå till sidans innehåll

Psykiskt stöd för person som fått en hjärnskada

En plötslig sjukdom eller funktionsnedsättning och krissituationer sätter igång en process i oss som framskrider individuellt.

Även en lindrig hjärnskada kan belasta oss psykiskt och förorsaka ångestfyllda minnen. Den psykiska reaktionen är en del av återhämtningen. Om du dagligen känner rädsla eller orättvisa på grund av din funktionsnedsättning är det bra att ta upp det med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Att prata om dina känslor och bearbeta dem tillsammans hjälper dig vid återhämtningen. Psykisk belastning kan också orsakas av andra relaterade skador och den funktionsbegränsning eller smärta som de orsakar.

En allvarlig hjärnskada påverkar ofta inte bara den insjuknade, utan även dennes närstående. I den akuta fasen kan du be avdelningspersonalen om samtalshjäp och till exempel ett möte med en psykiatrisk sjukskötare. En sjukhuspräst kan också hjälpa till oavsett religion.

Hjärnskador utsätter också för många psykiatriska störningar. Senare, efter den inledande fasen, kan psykiskt stöd erhållas, till exempel via hälsocentralen eller företagshälsovården. Polikliniken för hjärnskador kan också göra en konsultationsbegäran till allmänpsykiatrin.

Läs mer om krisreaktioner på följande länk:

Uppdaterad 24.1.2024