Gå till sidans innehåll

Undersökning av minnessvårigheter: start och förlopp

Undersökningarna påbörjas vanligtvis på en hälsostation eller inom företagshälsovården. En person med minnessvårigheter är inte alltid medveten om sina symtom och behöver stöd för att komma igång.

Det första steget för att reda ut minnessvårigheter är vanligtvis att gå till en hälsostation för att träffa en läkare eller minnesskötare, men vissa människor går också till en privat läkare som är specialiserad på demenssjukdomar. Minnesundersökningar för personer i arbetslivet börjar ofta inom företagshälsovården. Personer som får hemvård genomgår ofta minnesutredningar som en del av den regelbundna uppföljningen och vid behov på grund av symtom. Till inledande undersökningar räknas bland annat

  • kartläggning av symtom och grundläggande information

  • läkarundersökning

  • minnestest

  • blodprov.

Mer ingående undersökningar på polikliniken för specialiserad sjukvård

Om de första testerna inte visar någon entydig orsak till symtomen remitteras man vanligtvis till en geriatrisk eller neurologisk poliklinik eller en särskild minnespoliklinik för fortsatta undersökningar. Arbetsfördelningen varierar från kommun till kommun. De fortsatta undersökningarna omfattar vanligtvis bland annat

  • ytterligare kartläggning av symtom och grundläggande information

  • ytterligare undersökning av en (special)läkare

  • strukturell avbildning av hjärnan.

Om orsaken till minnessvårigheterna inte identifieras i ovanstående undersökningar, följs situationen ofta upp och vid behov upprepas vissa undersökningar efter en viss uppföljningsperiod. Ibland beställs också ytterligare undersökningar efter läkarens bedömning. Dessa kan t.ex. omfatta en neuropsykologisk undersökning eller ett cerebrospinalvätskeprov.

Uppdaterad 23.1.2023