Gå till sidans innehåll

Kontrollbesök efter subaraknoidalblödning (SAB)

Alla patienter med SAB bokas in för en efterkontroll på polikliniken cirka 2–3 månader efter den första behandlingsperioden.

Vid besöket kontrolleras patientens aktuella återhämtningsfas, eventuella oklara frågor besvaras och vid behov hänvisas patienten till mer detaljerade rehabiliteringsbedömningar om dessa ännu inte har programmerats. Vid efterkontrollen planeras patientens framtid och uppföljningsplanen anpassas efter patientens individuella behov.

På efterkontrollen strävar man efter att ta ställning till följande frågor:

  • Kartläggning av återhämtning och eventuella kvarstående symtom, inklusive humörförändringar efter SAB.

  • Bedömning av behovet av ytterligare rehabilitering

  • Bedömning av arbetsförmåga och behovet av ytterligare sjukledighet, vid behov hänvisas man till företagshälsovården

  • Bedömning av körförmåga

  • Bedömning av riskfaktorer för SAB och andra kärlsjukdomar och hur de ska behandlas (särskilt rökning och blodtryckssjukdom).

  • Om patienten har obehandlade hjärnaneurysmer planeras behovet av och tidpunkten för deras behandling

  • En uppföljningsplan fastställs, inklusive eventuella bilddiagnostiska kontroller, särskilt för patienter som behandlats intravenöst (endovaskulärt). För kirurgiskt behandlade patienter är kontrollbilder efteråt vanligtvis inte nödvändiga.

Uppdaterad 1.2.2021