Gå till sidans innehåll

Behandling av epilepsi inom primärvården

Den allmänna principen är att en epilepsipatient kan överföras från specialistvården till primärvården om hen är anfallsfri med medicinering.

Patienten kan remitteras till primärvården, företagshälsovården eller specialomsorgen för personer med intellektuella funktionsnedsättningar när anfallsfrihet har uppnåtts och rehabiliteringsåtgärder har planerats. Uppföljningen av en patient som är stabil med läkemedelsbehandling kan också överföras till primärvården. När patienten följs upp är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella biverkningar av medicineringen och att identifiera eventuella andra sjukdomar som kräver behandling utöver epilepsi. Om anfallen återkommer eller om man funderar på att byta eller avsluta medicineringen bör specialistvården konsulteras.

Inom specialistvården bedömer man hur epilepsin påverkar personens funktionsförmåga, men för en person som har en arbetsplats bedömer företagshälsovården hur funktionsnedsättningen påverkar personens arbetsförmåga, så bedömningar av arbetsförmågan görs alltid i samarbete med företagshälsovården.

Uppdaterad 11.1.2022