Gå till sidans innehåll

Behandling av hypofysadenom

Ett hypofysadenom är en godartad och långsamt växande tumör i hypofysen.

Information om hypofysadenom

Tre av fyra tumörer utsöndrar ett av hypofyshormonerna. Tumören kan också orsaka hypofysinsufficiens. Om ett hypofysadenom inte utsöndrar hormoner kan det växa sig stort och orsaka försämrad syn genom att trycka på synnerverna eller en förstoring av hjärnventriklarna.

Symtom på hypofysadenom

En tumör som utsöndrar prolaktin orsakar infertilitet och mjölkläckage från brösten hos kvinnor och impotens hos män. En tumör som utsöndrar tillväxthormon orsakar akromegali, dvs. bentillväxt i armar och ben samt i ansiktet. En tumör som utsöndrar binjurehormon orsakar Cushings sjukdom, som innebär månansikte, kutrygg och oproportionerlig fetma i förhållande till andra extremiteter.

Behandling av hypofysadenom

Behandlingar av hypofystumörer omfattar läkemedelsbehandling, operation och strålbehandling. Operationen utförs vanligtvis genom näsan, som ger en liten men tillräcklig arbetskanal till hypofysen.

En liten tumör som producerar prolaktin behandlas med läkemedel, medan behandlingen av en större tumör kombineras med kirurgisk behandling. Behandlingen av en tumör som producerar tillväxthormon är läkemedel, operation och, vid behov, strålbehandling. Behandlingen av en tumör som utsöndrar binjurehormon är operation.

Att undersöka och upprätthålla kroppens hormonella balans är en viktig del av patientvården. Alla patienter med hypofysadenom följs upp under flera år av en specialist i endokrinologi för att fastställa ett eventuellt behov av hormonbehandling och tumöråterfall.

Uppdaterad 3.8.2021