Gå till sidans innehåll

Minnesföreningar, minneslotsar och annat stöd från organisationer

Minnesföreningar och minneslotsar bildar ett riksomfattande nätverk för personer med demenssjukdomar, deras närstående och alla som är intresserade av minnet och andra kognitiva utmaningar samt demenssjukdomar.

Minnesföreningar

Minnesföreningar erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och möjligheter till kamratstöd och diskussioner. Det finns mer än 40 sådana medlemsföreningar i olika delar av Finland, och de ingår i paraplyorganisationen Minnesförbundet. Föreningarna erbjuder aktiviteter och stöd på båda nationalspråken, beroende på orten.

Minneslotsarna är landskapsmässiga centrum för expertis och stöd som erbjuder gratis hjälp och stöd till personer med demenssjukdom och deras närstående. Det finns 18 sådana expertcentrum i landskapen. De anordnar olika aktivitets- och kamratstödsgrupper, minneskaféer, föreläsningar och rekreation för personer med demenssjukdom och deras närstående. De kan också användas för att nå ut till frivilliga stödpersoner eller minneskompisar.

Många olika organisationer erbjuder också aktiviteter och stöd för personer med demenssjukdom och deras närstående. Parkinsons sjukdom och MS kan t.ex. vara förknippade med kognitiva svårigheter, dvs. hjärnans svårigheter att bearbeta information, såsom försämrat minne.

Nätverket för sällsynta sjukdomar (Harvinaiset) ger stöd till personer med sällsynta sjukdomar.

Stödda rekreations- och semesteraktiviteter är avsedda för insjuknade och deras närstående. Semestrar anordnas över hela Finland och under hela året.

Uppdaterad 23.1.2023