Gå till sidans innehåll

Förbundet för rörelsestörningssjukdomar

Förbundet för rörelsestörningssjukdomar rf är en nationell intresseorganisation för personer och närstående till personer som lider av olika rörelsestörningssjukdomar.

Förbundet verkar för dem som berörs av bl.a. Parkinsons sjukdom, essentiell tremor, dystoni, Huntingtons sjukdom, atypiska parkinsonismer och övriga sällsynta rörelsestörningar. Förbundet arbetar i samarbete med medlemsföreningarna och de frivilliga som verkar inom dem.

Förbundet för rörelsestörningssjukdomar bl. a.

  • synliggör behoven hos insjuknade och närstående genom kommunikation och påverkan inom samarbetsnätverk

  • främjar utveckling av vård och rehabilitering

  • erbjuder kostnadsfri rådgivning och stödtjänster

  • ordnar kurser som stöder anpassningen

  • ger information om rörelsestörningar och vård av dem

  • stöder och utvecklar frivilligverksamheten

Förbundet har 23 medlemsföreningar: 20 lokala Parkinson-föreningar och de nationella Dystoni- och Huntington-föreningarna samt Essentiaalinen vapina ry (Essentiell tremor). Under föreningarna verkar ca 100 klubbar och kamratstödsgrupper. De verkar på frivilligbasis runtom i landet och de erbjuder olika sätt att delta i verksamheten och aktiviteterna: värdefullt kamratstöd, motion i olika former, utflykter och resor samt information, tips och råd om sjukdomen och hur den påverkar vardagen. Även anhöriga och närstående är varmt välkomna att komma med i verksamheten.

Uppdaterad 29.2.2024