Gå till sidans innehåll

Mänskliga relationer utgör ett viktigt stödnätverk för demenssjuka personer

Goda relationer ökar välbefinnandet och upprätthåller en positiv sinnesstämning och en känsla av mening med livet.

För att stödja personer med demenssjukdom bör man börja bygga upp ett stödnätverk i ett tidigt stadie av sjukdomen som omfattar närstående, hälso- och sjukvård, vänner, hobbyer och kamratstöd.

I ett tidigt stadium av sjukdomen är det viktigt att normala sociala kontakter, hobbyer och vanor utanför hemmet upprätthålls så länge som möjligt. Dessa bör successivt kompletteras med ett nytt kontaktnät, t.ex. kamratgrupper, klubbar, fritidsgrupper, motionsformer och dagverksamhet. Många organisationer erbjuder vänskapstjänster och grupper som du kan gå med i om du känner dig ensam. En ny aktivitet som inletts tidigt i en demenssjukdom blir bekant och säker, vilket gör det lätt att fortsätta med aktiviteten när sjukdomen fortskrider. När sjukdomen är mer avancerad kan det bli svårt att göra förändringar, vilket till exempel kan göra det svårare att börja med en ny aktivitet. Både patienten och den närstående behöver också sin egen tid och sina egna referensgrupper, där de har möjlighet att spela en annan roll än den de spelar hemma. Det kan vara bra för en positiv fortsättning av vänskaps- och familjerelationer om sjukdomen diskuteras öppet.

I bästa fall kommer en minnespatient som bor hemma att utveckla ett bra nätverk av tjänster och kontakter utanför hemmet, vilket stödjer det fortsatta livet så bra som möjligt i enlighet med de gamla vanorna, men också skapar ett nytt och nödvändigt nätverk på löpande basis, utan drastiska förändringar.

Uppdaterad 23.1.2023