Gå till sidans innehåll

Nio av tio strokefall kan förebyggas

En stroke är vanligtvis resultatet av en kombination av riskfaktorer under flera decennier.

Nio av tio strokefall skulle kunna förebyggas genom att man tar itu med de viktigaste riskfaktorerna. De viktigaste riskfaktorerna för stroke är

  • högt blodtryck

  • för lite motion

  • bukfetma

  • höga blodfettvärden

  • rökning

  • en ohälsosam kost

  • diabetes

  • hjärtrelaterade orsaker, såsom förmaksflimmer

  • riklig alkoholkonsumtion

  • psykosocial stress och depression.

Ett insjuknande är vanligtvis resultatet av riskfaktorernas samverkan under flera decennier. Ibland utlöses sjukdomsanfallet av en inflammatorisk sjukdom, en operation, hög alkoholkonsumtion eller stress. Riskfaktorerna är dock individuella, och ibland kan man få en stroke trots att de traditionella riskfaktorerna saknas. Detta gäller särskilt för unga människor.

Stroke är den främsta orsaken till långvariga funktionsnedsättningar som går att förebygga. 90 procent av alla strokefall kan förebyggas genom att man tar itu med de viktigaste riskfaktorerna för stroke som anges på denna sida.

Uppdaterad 20.6.2023