Gå till sidans innehåll

Fokala epilepsianfall

Vid ett fokalt anfall störs hjärnans elektriska aktivitet lokalt i ena hjärnhalvan.

De första symtomen på ett fokalt anfall kan ge läkaren en indikation på vilket område i hjärnan som anfallen kommer ifrån. EEG kan visa en lokal störning som överensstämmer med epilepsi. Ett lokalt anfall kan utvecklas till ett anfall med medvetslöshet och kramper om den elektriska störningen sprider sig från källområdet till båda hjärnhalvorna. I detta fall kan anfallet inte längre särskiljas från ett generaliserat anfall på grundval av symtom.

Anfall för vilka det inte finns tillräcklig information för att klassificera dem som fokala eller generaliserade anses vara av okänt ursprung. Anfallsklassificeringen bör i sådana fall bedömas på nytt med jämna mellanrum.

Uppdaterad 11.1.2022